Decyzja środowiskowa zatwierdzająca trasę 43 km drogi krajowej między Koninem a Kokaninem została wydana

Decyzja środowiskowa zatwierdzająca trasę 43 km drogi krajowej między Koninem a Kokaninem została wydana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazała oficjalną informację o uzyskaniu decyzji środowiskowej, która sankcjonuje przebieg drogi krajowej na odcinku 43 kilometrów, biegnącej między miejscowościami Konin i Kokanin. Komunikat ten został podany do publicznej wiadomości w ostatni czwartek.

Pani Alina Cieślak, reprezentująca poznański oddział GDDKiA, podała dodatkowe informacje na temat realizacji projektu. Przekazała, że w chwili obecnej trwają intensywne prace geologiczne. Ich celem jest stworzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest kluczowa dla określenia warunków posadowienia planowanych obiektów budowlanych.

Dokumentacja ta po ukończeniu umożliwi wypisanie w IV kwartale bieżącego roku przetargu na realizację inwestycji metodą Projektuj i buduj (P&B), tak jak to zapowiedziała Pani Cieślak.

Zaznaczyła ona równocześnie, że całość dokumentacji projektowej przeszła proces weryfikacji. Wśród analizowanych dokumentów znalazła się także tzw. analiza wielokryterialna. Decyzję o wyborze wariantu zatwierdzonego w decyzji środowiskowej podjęto na podstawie kryteriów środowiskowych, społecznych, ekonomicznych oraz technicznych. Zgodnie z tymi kryteriami, wariant nr 5 zdobył najwięcej punktów i został uznany za najbardziej korzystny.