Czy szkoła podstawowa w Piotrkowicach zostanie zlikwidowana?

Czy szkoła podstawowa w Piotrkowicach zostanie zlikwidowana?

W Piotrkowicach, w gminie Ślesin rozpoczęto procedurę likwidacji szkoły. Wciąż jednak o ostatecznej likwidacji zadecydować muszą związki zawodowe i kuratorium. Również rodzice chcą być włączeni do procedury.

Władza gminy już od kilku miesięcy analizowała sytuację szkoły. Uczy się w niej 53 uczniów, a 15 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. Zwrócono także uwagę, że 60 uczniów, którzy mogliby się uczyć w tej szkole uczęszczają na co dzień do innych placówek. To więc skłoniło władze do podjęcia decyzji o likwidacji piotrkowickiej podstawówki.

To nie oznacza jednak, że decyzja o likwidacji jest ostateczna. Burmistrz już spotkał się z rodzicami uczniów. Także cała rada gminy będzie rozmawiać z rodzicami. To właśnie radni podejmują decyzję o likwidacji. Konieczne są też rozmowy ze związkami zawodowymi i kuratorium.