Spotkanie partyjne Polski 2050 w Koninie

Spotkanie partyjne Polski 2050 w Koninie

Przedstawiciele partii Polska 2050 Szymona Hołowni, w tym wiceprzewodnicząca Paulina Hennig-Kloska, członek zarządu regionalnego Paweł Adamów oraz ekspert Instytutu Strategii 2050 Ryszard Wojtkowski, rozmawiali 2 marca w Koninie z przedsiębiorcami i sympatykami o swoim planie stabilnej gospodarki. Spotkania partii dla przedsiębiorców, odbywające się pod hasłem „Buduj z nami Polskę przyjazną przedsiębiorcom”, odbywały się w całym kraju, w tym trzy spotkania w Wielkopolsce w ramach cyklu „Stabilna gospodarka”. Podczas tych spotkań lokalne przedsiębiorczynie miały możliwość wypowiedzenia się, a jednocześnie zaprezentowane zostały główne założenia „Planu dla gospodarki” autorstwa instytutu Strategie 2050.

Podczas dyskusji główne postulaty skupiały się na zmianie reformy ubezpieczeń społecznych i minimalizacji korekt podatkowych. Podnoszony był również temat zmiany systemu emerytalnego. Właściciele firm pytali o stanowisko ugrupowania Szymona Hołowni w sprawie przystąpienia do strefy euro i dostępu do funduszy unijnych. Poruszono również kwestie środowiskowe, takie jak przejście na zieloną energię i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla firm produkcyjnych i przemysłowych.