Propozycja posła Czarneckiego: 97 nowych obwodów wyborczych na Wielkopolsce Wschodniej

Propozycja posła Czarneckiego: 97 nowych obwodów wyborczych na Wielkopolsce Wschodniej

Na terenie Wielkopolski Wschodniej, gdzie mieszka około 20 tysięcy osób, pojawiła się propozycja stworzenia nowych obwodów wyborczych. Witold Czarnecki, poseł na Sejm i lider PiS w Koninie, zasugerował możliwość utworzenia aż 97 dodatkowych placówek do głosowania na obszarze okręgu konińskiego. Wybrane lokalizacje mają odpowiednią infrastrukturę i blisko 18 tysięcy mieszkańców ze statusem osoby uprawnionej do głosowania.

Decyzję w tej kwestii podejmuje Komisarz Wyborczy, jednak zdaniem Czarneckiego, kluczowe jest ułatwienie dostępu do lokalu wyborczego dla osób starszych, niepełnosprawnych czy mających trudności z poruszaniem się. Poseł podkreśla, że wysoka frekwencja wyborcza jest sygnałem dojrzałości demokracji w społeczeństwie.

Założeniem inicjatywy jest zwiększenie frekwencji wyborczej poprzez umożliwienie łatwiejszego dostępu do lokali głosowania. Opozycja może uznać to za próbę dotarcia do konserwatywnego elektoratu, ale zdaniem posła jest to argument mało przekonujący. Niezależnie od intencji, głównym celem jest zwiększenie frekwencji wyborczej na tle Unii Europejskiej.

Czarnecki jest zdecydowanie optymistyczny co do efektu swojej propozycji. Jeżeli uda się utworzyć przynajmniej 30% zaproponowanych obwodów, będzie to sukces tej inicjatywy. Poseł podkreśla również, że ważne jest zaangażowanie samorządowców i ich opinia w tej sprawie.