Uroczystość nadania awansów zawodowych nauczycielom w Koninie

Uroczystość nadania awansów zawodowych nauczycielom w Koninie

W siedzibie konińskiego urzędu miasta miało miejsce ceremonialne przekazanie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego. Podczas tej sesji egzaminacyjnej 59 pedagogów z różnych konińskich instytucji edukacyjnych, w tym szkół i przedszkoli, podjęło próbę zdobycia nowego tytułu. Wszyscy uczestnicy zakończyli powyższy proces z pozytywnym wynikiem.

16 sierpnia, po zdaniu egzaminów, wszyscy nauczyciele złożyli formalne ślubowanie. Następnie Piotr Korytkowski, prezydent miasta Konin, wręczył zebranym decyzje potwierdzające awans na wyższy stopień zawodowy. Wyraził swoje podziękowania dla nauczycieli za nieustanny rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych, podkreślając jednocześnie wymagający charakter ich profesji. Prezydent zwrócił uwagę na kluczową rolę, jaką pełnią nauczyciele w kształtowaniu kolejnych pokoleń mieszkańców. Podkreślił również swoje zadowolenie z faktu posiadania w Koninie tak zasłużonej i zaangażowanej kadry pedagogicznej. Zakończył swoje przemówienie składając życzenia dalszych sukcesów zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.