Michał Kołodziejczak w obronie mieszkańców Gozdowa przed nową linią kolejową

Michał Kołodziejczak w obronie mieszkańców Gozdowa przed nową linią kolejową

Michał Kołodziejczak, lider organizacji Agrounia, podjął decyzję o złożeniu wizyty mieszkańcom Gozdowa, by zapewnić im wsparcie w ich sprzeciwie skierowanym przeciw przeznaczeniu ich wsi na trasę nowej linii kolejowej. Kołodziejczak wyraził swoje przekonanie, że decyzja ta jest odpowiedzialna za wiele tragedii ludzkich, a posła Ryszarda Bartosika określił jako głównego sprawcę tych problemów. Lider Agrounii widział również podejrzane powiązania z osobami, które planują na tym kontrowersyjnym projekcie zgromadzić znaczne środki finansowe.

Na zaproszenie miejscowej społeczności Gozdowa, z gminy Tuliszków, Kołodziejczak przybył na miejsce protestu przeciwko budowie planowanej linii kolejowej Turek-Konin. Spotkanie zgromadziło nie tylko mieszkańców Gozdowa, ale również reprezentantów innych miejscowości z gmin Tuliszków i Turek, jak również osoby z różnych gmin powiatu tureckiego oraz Konina.

Zorganizowane spotkanie odbyło się na polu wyznaczonym dla budowy linii kolejowej, bezpośrednio naprzeciwko domu jednorodzinnego, który – zgodnie z planem – ma zostać wyburzony. W trakcie zgromadzenia przygotowano szereg transparentów i tablic z hasłami protestacyjnymi, takimi jak: „Kiszewy nie kolei. Tak ścieżce rowerowej”, „Chcemy tu mieszkać i żyć bez torów” czy „Tuliszków – nie chcemy dzielenia na pół”.