Zaawansowane jednostki ratownictwa wodnego na terenie Wielkopolski

Zaawansowane jednostki ratownictwa wodnego na terenie Wielkopolski

Na mapie województwa wielkopolskiego znajdują się cztery specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Jedną z nich jest jednostka o nazwie ‘KONIN’, której siedziba mieści się w Koninie, dokładniej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2.

Aktualnie, kadra tej grupy liczy 22 strażaków, którzy są gotowi do natychmiastowej interwencji w przypadku zagrożenia lub nieszczęśliwych zdarzeń związanych z obszarem wodnym. SGRW-N ‘KONIN’ utrzymuje poziomy gotowości operacyjnej określone jako A i B.

Patrolowanie obszaru oznaczonego jako poziom A obejmuje miasto Konin oraz powiaty koniński, kolski, turecki, pleszewski, słupecki, wrzesiński i jarociński. Jest to obszar priorytetowy, na którym jednostka działa najintensywniej.

Obszar oznaczony jako poziom B to również Konin i Kalisz, ale dodatkowo rozciąga się na powiaty koniński, kolski, turecki, pleszewski, słupecki, wrzesiński, kaliski i jarociński. W tym przypadku, obszar ten jest również chroniony przez specjalistów z SGRW-N ‘KONIN’, choć interwencje mogą mieć tam nieco mniejszy priorytet.