Rok akademicki 2023/2024 rozpoczął się w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie

Rok akademicki 2023/2024 rozpoczął się w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich (WSKM) w Koninie zainaugurowała swój siedemnasty rok akademicki, który przypadł na lata 2023/2024. Podczas inauguracji rektor szkoły, Marek Waszkowiak, zaznaczył, że mimo iż każdy rok studiów przypomina poprzednie, to jednak każdy z nich jest unikalny i przynosi ze sobą nowości.

Rektor Waszkowiak podkreślał rolę WSKM jako niewielkiej uczelni lokalizowanej w średniej wielkości mieście. Podczas swojego przemówienia podkreślił, że mimo lokalnego charakteru szkoły, nie brakuje jej ambicji. Szkoła nie tylko kształci studentów zgodnie z potrzebami regionu, ale również realizuje swoje własne, wyższe cele.

WSKM oferuje szeroki wybór kierunków studiów oraz stawia na międzynarodową współpracę w ramach programu Erasmus. Szkoła nie ogranicza się tylko do kształcenia lokalnych studentów, ale otwiera się także na studentów z takich krajów jak Białoruś czy Ukraina, co pokazuje jej ponadlokalny charakter, jak podkreślił rektor Waszkowiak.

Rektor Waszkowiak zaznaczył również, że WSKM aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z transformacją regionu konińskiego. Współpraca szkoły z lokalnymi instytucjami takimi jak ZE PAK czy Agencja Rozwoju Regionalnego obejmuje organizację konferencji oraz realizację szkoleń.