Marszałek Woźniak omawia kontrowersje dotyczące budowy kolei Konin-Turek

Marszałek Woźniak omawia kontrowersje dotyczące budowy kolei Konin-Turek

Podczas dzisiejszej sesji sejmiku województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, marszałek województwa, przedstawił szczegółowe relacje z jego niedawnego spotkania z lokalnymi mieszkańcami Brzeźna. Głównym tematem dyskusji było planowane przedsięwzięcie budowy linii kolejowej pomiędzy Koninem a Turkiem, które zdaniem niektórych mieszkańców, może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami. Zgodnie z relacją Marszałka, rozmawiał on szczegółowo z osobami sprzeciwiającymi się budowie tej linii kolejowej według propozycji oznaczonej jako W9.

Woźniak zaproponował również organizację wyjazdowego posiedzenia sejmiku, które miałoby miejsce w Koninie i podczas którego radni mogliby bezpośrednio podyskutować na temat planu budowy z lokalną społecznością. Twierdził, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie powinny być oparte na rzetelnej i wiarygodnej analizie, która pozwoli stwierdzić, czy projekt ma sens.

Marszałek podkreślił również, że jeśli analiza ta wykaże, że planowana budowa nie jest zasadna, to, biorąc pod uwagę obecny etap prac, nie jest za późno na wycofanie się z projektu. Woźniak podkreślił również polityczne aspekty tej inwestycji, wskazując, że za projektem stoi polski rząd i konkretne osoby pełniące funkcje ministerialne.

Podczas sesji, Marek Woźniak opowiedział o swoim spotkaniu z mieszkańcami Brzeźna, którzy wyrażali swoje obawy dotyczące planowanej linii kolejowej. Przypomniał radnym, że sejmik przyjął jeden z proponowanych wariantów trasy kolejowej mimo sprzeciwu mieszkańców. Podkreślił jednak, że ten konkretny wariant budził największe nadzieje na sukces, mimo że mogłoby to być sprzeczne z interesem mieszkańców.