Podjęcie uchwały o przekazaniu finansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Podjęcie uchwały o przekazaniu finansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

Decyzja Rady Miasta w sprawie przekazania 15,5 mln zł na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Koninie została podjęta jednomyślnie, bez miejsca na dyskusje. Tym samym mieszkańcy miasta unikną konieczności pokrywania kosztów niepobranych podwyżek.

Kwestia dotyczy zaległych należności wynikających z niepobranych podwyżek za usługi wodne, które miały być pobierane od lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku. Na początku bieżącego roku PWiK w Koninie, planowało odzyskać te środki poprzez bezpośrednie obciążenie mieszkańców miasta. Jednak po licznych protestach ze strony spółdzielni i obywateli Konina, zarówno przedsiębiorstwo jak i władze miasta zdecydowały się na rezygnację z tego pomysłu.

Przekazanie powyżej 15 mln zł z miejskiego budżetu na rzecz Przedsiębiorstwa pozwoli na realizację niezbędnych inwestycji przez spółkę. Jak tłumaczył Waldemar Jaskólski, szef PWiK, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Finansów i Infrastruktury Rady Miasta Konina: „Plany inwestycyjne zostały ograniczone do absolutnego minimum, aby nie wpływać na przyszłą taryfę”.