</h1>Uwaga na silne podmuchy wiatru! Alarm meteorologiczny dla regionu Wielkopolski i Konina

</h1>Uwaga na silne podmuchy wiatru! Alarm meteorologiczny dla regionu Wielkopolski i Konina

Wydział Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych z Poznania ogłosił specjalne ostrzeżenie pogodowe. Przekaz informacyjny dotyczy szczególnie silnych porywów wiatru i ma obowiązywać od 3:00 rano do 9:00 rano dnia 03 listopada 2023 roku.

Wskazane ostrzeżenie dotyczy zarówno całego obszaru Wielkopolski, jak i miasta Konin. Zgodnie z prognozami, średnia prędkość wiatru ma osiągnąć do 35 km/h, natomiast porywy mogą dochodzić nawet do 75 km/h. Kierunek wiatru przewiduje się na południowo-wschodni. Ryzyko wystąpienia takiego zjawiska szacowane jest na 70%.

Ze względu na powyższe zalecenia, niezbędne jest zachowanie dużej ostrożności oraz dostosowanie swoich planów do panujących warunków atmosferycznych. Intensywne podmuchy wiatru mogą wpływać na trudności w ruchu drogowym. Dodatkowo, istotne jest zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń dla przedmiotów pozostawionych na dworze, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem silnego wiatru. Przykładajmy szczególną wagę do naszego bezpieczeństwa podczas trwania ostrzeżenia, przestrzegajmy zaleceń wydanych przez służby meteorologiczne oraz organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym.