Rekrutacja na stanowisko dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie otwarta do 10 maja

Rekrutacja na stanowisko dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie otwarta do 10 maja

Otwarty jest proces naboru na stanowisko dyrektora dla konińskiego oddziału Kuratorium Oświaty, które znajduje się w Poznaniu. Termin składania dokumentów przez kandydatów upływa 10 maja.

Głównymi obowiązkami osoby na tym stanowisku będą nadzorowanie, planowanie oraz zarządzanie pracą delegatury. Dodatkowo, w zakres obowiązków dyrektora będzie wpisywało się przeprowadzanie kontroli, wspieranie pracy przedszkoli i szkół oraz kooperacja z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu w sprawach egzaminów zewnętrznych. Inne zadania to prowadzenie spraw dotyczących oceny pracy dyrektora placówki oświatowej, kształcenia ustawicznego, realizowania eksperymentów pedagogicznych oraz przyjmowania dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy do szkół. Dyrektor będzie również odpowiedzialny za wydawanie opinii na temat arkuszy organizacji publicznych przedszkoli i szkół.

Wymogi wobec potencjalnych kandydatów obejmują posiadanie wyższego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce edukacyjnej skierowanej na nauczycieli lub w urzędzie organu prowadzącego szkołę. Komisja rekrutacyjna będzie badać znajomość przepisów prawa oświatowego i umiejętność ich interpretacji przez kandydata, a także zorientowanie w aspektach zarządzania w oświacie i znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.