Unikalne Centrum Pracy Jobs First otwarte we wtorek w Koninie z myślą o pracownikach ZE PAK

Unikalne Centrum Pracy Jobs First otwarte we wtorek w Koninie z myślą o pracownikach ZE PAK

We wtorek doszło do uroczystego otwarcia Centrum Pracy Jobs First w Koninie, w województwie wielkopolskim. To przedsięwzięcie, finansowane z funduszy Unii Europejskiej, ma na celu pomoc pracownikom energetycznego koncernu ZE PAK w znalezieniu nowych perspektyw pracy.

Centrum Pracy może pochwalić się dziesięcioma doradcami, których zadaniem jest stworzyć indywidualny plan działania dla każdego pracownika ZE PAK. Plan ten będzie precyzyjnie określał potrzeby i oczekiwania pracowników odnośnie do potencjalnego nowego miejsca pracy. Dodatkowo, biuro będzie prowadziło szereg szkoleń i warsztatów. Co ważne, wsparcie oferowane przez doradców nie jest ograniczone czasowo – będą oni dostępni dla pracowników tak długo, jak to będzie konieczne. Głównym celem funkcjonowania Centrum jest zapewnienie stabilnego zatrudnienia dla każdego, kto skorzysta z tego programu.

„Naprawdę unikalne jest to wsparcie. Nie spotkałam się z żadnym innym programem, który by oferował tak szerokie wsparcie dla pracowników bez względu na branżę. Na ogół w Polsce programy realizowane są inaczej – najpierw przeprowadzane są szkolenia, a potem zastanawiamy się, czy to była realna pomoc, czy tylko pozorna. W naszym Centrum planujemy zupełnie inny schemat działania” – tak o nowo powstałym Centrum mówiła podczas otwarcia Anna Karaszewska, prezes Jobs First.