"Ścieżka do stabilnego zatrudnienia po pracy w przemyśle węglowym" – innowacyjny projekt JOBS FIRST

"Ścieżka do stabilnego zatrudnienia po pracy w przemyśle węglowym" – innowacyjny projekt JOBS FIRST

Organizacja JOBS FIRST jest głównym realizatorem ambitnego projektu pod nazwą „Ścieżka do stabilnego zatrudnienia po pracy w przemyśle węglowym”. Głównym celem tego programu jest wsparcie osób, które straciły pracę lub są w niebezpieczeństwie jej utraty w sektorach energetycznym i wydobywczym we wschodniej części Wielkopolski. Program ma za zadanie pomoc w znalezieniu nowych, pewnych miejsc pracy. Tą pomoc mogą otrzymać nie tylko pracownicy Grupy Kapitałowej ZE PAK zajmujący się górnictwem i energetyką, ale także ich rodziny. JOBS FIRST jest jednym z wielu partnerów programu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz z krajowego budżetu.

Podczas rozmowy z Anną Karaszewską, prezes Zarządu JOBS FIRST, dowiedzieliśmy się, że „Ścieżka do stabilnego zatrudnienia po pracy w przemyśle węglowym” to nie pierwszy unijny program skierowany do aktywizacji zawodowej pracowników sektora energetycznego i wydobywczego we wschodniej Wielkopolsce. Czym więc charakteryzuje się ten konkretny projekt?

Anna Karaszewska podkreśla, że zebrane podczas spotkań z mieszkańcami regionu opinie dotyczące programów unijnych często były negatywne. Wielu rozmówców wyrażało przekonanie, że tego typu inicjatywy nie oferują skutecznego wsparcia w procesie poszukiwania nowej pracy.

Jednakże, program „Ścieżka do stabilnego zatrudnienia po pracy w przemyśle węglowym” ma być zupełnie inny. To inicjatywa Związków Zawodowych i ZEPAK, powstała jako odpowiedź na potrzeby byłych i obecnych pracowników sektora energetycznego. Projekt ten opiera się na unikalnych założeniach i ma na celu zapewnienie uczestnikom długotrwałego, stabilnego zatrudnienia.