Konin: Prywatny inwestor blokuje przejście dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Jaspisowej

Konin: Prywatny inwestor blokuje przejście dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Jaspisowej

Piesi i rowerzyści w Koninie spotkali się z nieprzewidzianym utrudnieniem na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Jaspisowej. Za tę sytuację odpowiada prywatny inwestor, który zablokował dla nich przejście.

Niezadowolony internauta zaznaczył, że codziennie korzysta z tej ścieżki pieszo-rowerowej wiele mieszkańców okolicy. Używają jej jako drogi do szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia czy sklepów. Wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że Zarząd Dróg Miejskich w Koninie, a dokładniej mówiąc podwykonawca, nie zadbał o dostępność udogodnień dla pieszych i rowerzystów. Zauważył brak odpowiednich znaków, alternatywnych tras oraz tymczasowego wydzielenia bezpiecznego pasa ruchu dla pieszych i cyklistów. Internauta nie zgadza się na to, aby prywatne korzyści dewelopera prowadzącego budowę w pobliżu były stawiane ponad potrzebami mieszkańców.

Na prośbę o komentarz w tej sprawie odpowiedział szef Zarządu Dróg Miejskich w Koninie, Grzegorz Pająk. Dowiedział się o problemie od nas i podkreślił, że prace na tym skrzyżowaniu nie są wykonywane ani zlecone przez ZDM. Wyjaśnił, że za prowadzone tam roboty odpowiada podmiot zewnętrzny i to na nim spoczywa obowiązek zabezpieczenia terenu zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu. Szef ZDM poinformował również, że po inspekcji przeprowadzonej przez pracowników Zarządu wykonawca poprawił zabezpieczenia i wyznaczył tymczasową trasę dla pieszych. Na tym odcinku nie ma jednak ścieżki dla rowerzystów.