Historia Konina – co warto wiedzieć o mieście?

Historia Konina – co warto wiedzieć o mieście?

Miasto ma długą historię ściśle związaną z losami kraju. Miało one swoje wzloty i upadki. A jak jest dzisiaj?

Legenda o Koninie

Konin, jak wiele polskich miast, ma legendę o swoim powstaniu. To dzięki niej miasto zawdzięcza swoją nazwę i herb. Wedle niej na terenach dzisiejszego Konina pewnego razu polował książę Leszek wraz ze swoją drużyną. W pewnym momencie zapędził się daleko za jeleniem i został sam. Wówczas został otoczony przez półdzikich smolarzy. Chcieli napaść księcia, lecz w tym momencie usłyszeli tętent koni. Smolarze pomyśleli, że nadciąga drużyna księcia i uciekli. W rzeczywistości było to stado koni, któremu przewodził piękny biały rumak.

Początki miasta

Pierwotny gród powstał w XII wieku, który rozwinął się w miasto. Niestety, niemal wiek później, w 1331 r. miasto zostało spalone przez Krzyżaków. Już wtedy było to miasto znaczące – było ważnym węzłem handlowym. Była tu też siedziba powiatu sądowego, a nawet zamek.

Trudne czasy w XVI i XVII wieku

W XVI i XVII wieku Konin jest ważnym ośrodkiem kulturowym i religijnym, działają też znani medycy. Ci niestety są potrzebni miastu. W 1628 r. w Koninie wybucha epidemia, która trwała aż 3 lata. Nie był to jednak jedyny kryzys w historii miasta. W kolejnych latach powiększał się on przez Potop Szwedzki, który pozostawił cała Polskę w zgliszczach. W kolejnych latach miasto przeżywało kolejne najazdy i epidemie.

Czasy zaborów

Miasto podczas zaborów, a w szczególności po upadku Księstwa Warszawskiego, straciło na swojej świetności. Konin stał się częścią Królestwa Kongresowego. Miasto nie pogodziło się z tą sytuacją. Podczas Powstania Styczniowego toczyły się tu szczególnie zażarte walki. W okolicach miasta stoczono wiele bitw, na co władze rosyjskie reagowały bolesnymi represjami. Wiele powstańców zostało straconych po szybkich procesach. Upadek powstania wiązał się z upadkiem miasta.

I i II wojna światowa

Po I wojnie światowej miasto znalazło się w granicach Polski, jednak miasto wciąż było w trudnej sytuacji, szczególnie ekonomicznej. Dodatkowym ciosem był Wielki Kryzys Ekonomiczny z 1929 r. Poprawa sytuacji nastąpiła wraz z wielkimi inwestycjami – budową linii kolejowej do Warszawy i wykopaniem Kanału Ślesińskiego.

Konin jednak niedługo cieszył się stabilnością i spokojem. Podczas II WŚ Konin został włączony do Kraju Warty i de facto stał się częścią III Rzeszy. Niemcy z ludnością miasta obeszli się w sposób wyjątkowo okrutny – dokonywano tutaj masowych mordów, a w okolicznych lasach do tej pory znajdują się masowe groby.

Konin dzisiaj

Współcześnie miasto cały czas się rozwija. Mieszka tutaj coraz więcej osób. Miasto też powiększyło swoją powierzchnię. W 1950 r. w mieście mieszkało 12 tys. osób, w 2020 – 73 tys. Odzyskało swoją pozycję i teraz jest ośrodkiem politycznym i społecznym.

Jeden komentarz o “Historia Konina – co warto wiedzieć o mieście?

  1. Historia Konina bez wątpienia jest bardzo barwna. Polecam odwiedzenie lokalnego muzeum.

Comments are closed.