Obywatele posrzpątali brzegi rzeki Gopło

Obywatele posrzpątali brzegi rzeki Gopło

Tegoroczna akcja „Akcja sprzątania” zakończyła się sukcesem i zebraniem około 600 kg śmieci wzdłuż brzegów kanału Warta – Gopło w Rudzicy, po obu stronach mostu. Akcja rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godz. 13.00. Jej głównym celem było zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w działaniach na rzecz ochrony naszego otoczenia przyrodniczego. W akcji „Akcja sprzątania” wzięło udział 50 osób.

Inicjatywę wsparło kilka podmiotów, w tym Zastępca Prezydenta Miasta Konina ds. Społecznych – Pan Witold Nowak; Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie – Pan Henryk Drzewiecki; Starostwo Powiatowe w Koninie – Pan. Stanisław Bielik; Wójt Gminy Kramsk, Pan Andrzej Nowak; Sołtys wsi Rudzica, Pani Magdalena Nowacka oraz Kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, Pani Anita Górska.

Zarząd Koła PZW nr 4 Konin pragnie jeszcze raz wyrazić wdzięczność wszystkim ofiarodawcom, uczestnikom oraz osobom, które pomagały w organizacji całej imprezy „Akcja sprzątania”. Szczególne wyrazy uznania kierują do Sołtysa Rudzicy, Pani Magdaleny Nowackiej, która co roku aktywnie uczestniczy w Akcji Sprzątania organizowanej przez nasze Koło. Ponadto Pani Wójt dostarczyła chleb i kiełbaski na spotkanie przy ognisku. W imieniu Zarządu Koła PZW nr 4 Konin, Paweł Moczyński – prezes zarządu, składa ponowne podziękowania wszystkim dobroczyńcom, sympatykom, uczestnikom oraz członkom Koła PZW nr 4 Konin.