Świętowanie dnia straży pożarnej

Świętowanie dnia straży pożarnej

W sobotę, 13 maja, na targowisku miejskim przy ulicy Ratajczaka w Słupcy odbyły się wojewódzkie i powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Najważniejszym punktem imprezy było wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru z okazji 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Druhowie z całego regionu włączyli się w świętowanie kamienia milowego słupeckiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystości 13 maja w Słupcy uświetniły zarówno Wielkopolski Dzień Strażaka, jak i 130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy wraz z towarzyszącą jej orkiestrą dętą. Strażacy z całej Wielkopolski przeszli do kościoła św. Wawrzyńca na okolicznościową mszę. Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się w Rynku na wręczeniu odznaczeń i innych wyróżnień.

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy był również okazją do wręczenia jednostce sztandaru, który na miejscu poświęcił Prymas Polski – Metropolita Gnieźnieński abp Wojciech Polak.

Wielkopolska przoduje w przyjmowaniu nowych form pomocy, czego dowodem jest uruchomienie w regionie pilotażowego programu „Pierwszy ratownik”, którego celem jest udzielanie pomocy na miejscu zdarzenia jeszcze przed przybyciem straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego – mówi Eugeniusz Grzeszczak, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.