Debata mieszkańców Wschodniej Wielkopolski nad przyszłą linią kolejową Konin – Turek

Debata mieszkańców Wschodniej Wielkopolski nad przyszłą linią kolejową Konin – Turek

Na terenie Wschodniej Wielkopolski trwają obecnie społeczne konsultacje dotyczące planowanej inwestycji w postaci linii kolejowej łączącej Konin i Turek. Wybrany projekt trasy budzi jednak duże kontrowersje, a większość lokalnej społeczności sprzeciwia się jego realizacji. Powodem niepokoju są przede wszystkim obawy o hałas oraz ryzyko związane z możliwością wyburzenia domów. Pomimo tych obiekcji, Urząd Marszałkowski daje do zrozumienia, że to właśnie wyniki konsultacji zadecydują o losie tej inwestycji.

Wobec planów budowy linii kolejowej Konin – Turek mieszkańcy regionu wyrażają swoje dezaprobatę, co przejawia się poprzez protesty publiczne oraz nadzwyczajną sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ta propozycja inwestycyjna wywołuje wiele emocji wśród społeczności lokalnej.

Społeczne konsultacje, które są aktualnie prowadzone, przyciągnęły głównie przeciwników tego przedsięwzięcia. Mieszkańcy Gozdowa w gminie Tuliszków, a także inne osoby z 7 gmin, przez które ma przebiegać trasa, stanowczo odrzucają ten wariant projektu.