Dwa miliony na wsparcie pszczelarzy

Dwa miliony na wsparcie pszczelarzy

Zarząd Województwa wielkopolskiego wystosował interpelację w sprawie realizacji programu poprawy warunków fitosanitarnych uli poprzez przeznaczenie dwóch milionów złotych na zakup węzłów pszczelich. Inicjatywa ta, realizowana po dwuletniej przerwie, ma na celu dostarczenie pszczelarzom z regionu węzłów spełniających parametry jakościowe i normy laboratoryjne, co ograniczy występowanie chorób u pszczół. Węże posiadają wytłoczoną ramkę, na której znajdują się kształty komórek plastrów pszczelich, a jej cykliczna wymiana jest niezwykle istotna.

Ogłoszony przetarg ma na celu wyłonienie oferenta, który zakupi i będzie zarządzał udostępnianiem pozyskanego pokarmu pszczelego na terenie województwa wielkopolskiego. Przeprowadzenie tego zadania ma ogromne znaczenie dla zbiorowisk roślinnych i poprawy warunków ekologicznych na terenie Wielkopolski. W wersjach 2021 i 2022 program obejmował zakup i udostępnianie pokarmu pszczelego, którego ponad 887 ton trafiło do ponad 307 tys. rodzin pszczelich w Wielkopolsce. Realizowany w latach 2018-2020 program zakupu i substytucji pasz w rodzinach pszczelich w województwie wielkopolskim pozwolił na ich niemal całkowitą wymianę.