Inwestycja w sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Koninie: 6 rejonów, do 2026 roku, 25 mln zł

Inwestycja w sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Koninie: 6 rejonów, do 2026 roku, 25 mln zł

Planowane jest zakończenie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w sześciu dzielnicach Konina do końca 2026 roku. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 25 milionów złotych. Co ciekawe, znaczną część środków na ten cel miasto uzyskało z programu rządowego zwanego Polski Ład.

Kluczowe punkty inwestycji dotyczą sześciu obszarów miejskich. Dwa z nich, przy ulicach Piłsudskiego oraz Armii Krajowej, są już w zaawansowanym etapie prac budowlanych, które rozpoczęły się tam na początku stycznia. Obecnie przygotowania trwają także w rejonach ulic Grójeckiej i Strażackiej – plac budowlany został już przekazany wykonawcy.

Wstępne prace przed budową trwają jeszcze w czterech innych rejonach miasta. Obejmują one m.in. uzgadnianie dokumentacji. Sieć kanalizacji sanitarnej ma powstać w okolicach ulic Kanałowej i Rybackiej, zlokalizowanych w Gosławicach, oraz blisko ulicy Sulańskiej. Natomiast rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest planowana na terenie Łężyna oraz osiedla Międzylesie Zachód.

Przewidywane zakończenie wszystkich prac budowlanych przypada na rok 2026, choć niektóre z nich mogą być ukończone już wcześniej – najprawdopodobniej w drugim kwartale bieżącego roku. Do sfinansowania tej inwestycji wykorzystane zostaną środki z programu Polski Ład, które pokrywają aż 95% jej kosztów.